4 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום ב' (24.06.2019)

00:00 - 01:00 alina
00:00 - 05:00 noel
00:04 - 01:00 lola
00:09 - 05:00 stav
01:09 - 05:00 shani_boobs
04:00 - 10:00 daniellasex
04:00 - 10:00 limor
04:00 - 10:00 yasmin
09:00 - 15:00 nadin
09:00 - 15:00 esticam
09:00 - 15:00 emanuela
14:00 - 20:00 inbar
14:00 - 20:00 simone
14:00 - 20:00 karma
19:00 - 00:04 yarin
19:00 - 01:00 bunnys
19:00 - 00:00 lucy

יום ג' (25.06.2019)

00:00 - 01:00 lucy
00:04 - 01:00 yarin
שידור של nadin ישראל המרכזתל אביב
שידור של esticam ישראל המרכזתל אביב
שידור של shani_boobs ישראל המרכזתל אביב
שידור של daniellasex ישראל המרכזתל אביב
שידור של inbar ישראל המרכזתל אביב
שידור של bunnys ישראל המרכזתל אביב
שידור של yasmin ישראל המרכזתל אביב
שידור של alina ישראל המרכזתל אביב
שידור של lola ישראל המרכזתל אביב
שידור של lucy ישראל המרכזתל אביב
שידור של emanuela ישראל המרכזתל אביב
שידור של limor ישראל המרכזתל אביב
שידור של stav ישראל המרכזתל אביב
שידור של yarin ישראל המרכזתל אביב
שידור של karma ישראל המרכזתל אביב
שידור של simone ישראל המרכזתל אביב
שידור של noel ישראל המרכזתל אביב
שידור של lucy ישראל המרכזתל אביב
שידור של yarin ישראל המרכזתל אביב