4 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום ד' (05.08.2020)

00:00 - 02:00 hagar
00:00 - 02:00 lucy
00:00 - 06:00 shoval
00:00 - 06:00 lola
00:00 - 06:00 neta
00:05 - 02:00 kesem
05:00 - 11:00 reut
05:00 - 11:00 alina
05:00 - 11:00 daniellasex
10:00 - 16:00 karma
10:00 - 16:00 bianca
10:00 - 16:00 alexia
שידור של daniellasex ישראל המרכזתל אביב
שידור של alexia ישראל המרכזתל אביב
שידור של alina ישראל המרכזתל אביב
שידור של bianca ישראל המרכזתל אביב
שידור של lola ישראל המרכזתל אביב
שידור של lucy ישראל המרכזתל אביב
שידור של reut ישראל המרכזתל אביב
שידור של shoval ישראל המרכזתל אביב
שידור של neta ישראל המרכזתל אביב
שידור של karma ישראל המרכזתל אביב
שידור של hagar ישראל המרכזתל אביב
שידור של kesem ישראל המרכזתל אביב