4 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום ב' (16.09.2019)

00:00 - 05:00 liel
00:00 - 01:00 stav
00:04 - 01:00 coral
00:09 - 05:00 cleopatra
01:09 - 05:00 daniellasex
שידור של daniellasex ישראל המרכזתל אביב
שידור של coral ישראל המרכזתל אביב
שידור של liel ישראל המרכזתל אביב
שידור של cleopatra ישראל המרכזתל אביב
שידור של stav ישראל המרכזתל אביב