4 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

שבת (16.11.2019)

00:00 - 02:00 karma
00:00 - 02:00 coral
00:00 - 06:00 shilat
00:00 - 06:00 ana
00:00 - 06:00 daniellasex
00:05 - 02:00 alina
שידור של daniellasex ישראל המרכזתל אביב
שידור של alina ישראל המרכזתל אביב
שידור של coral ישראל המרכזתל אביב
שידור של ana ישראל המרכזתל אביב
שידור של shilat ישראל המרכזתל אביב
שידור של karma ישראל המרכזתל אביב